Miért félnek az emberek idegen nyelven megszólalni?

“Miért félsz megszólalni idegen nyelven ?”

“Az emberek nem akarnak úszni, amíg nem tudnak”
(Hesse: A pusztai farkas)

Azt hiszem, ha nem használjuk aktívan nyelvtudásunkat, olyanná válunk, mint a költő, aki az asztalfióknak ír. A versek hiába gyönyörűek, ismeretlenek maradnak.

Miért nem mersz megszólalni idegen nyelven?

Vázlatosan foglalom össze az alábbiakban a legfőbb okokat:

1. Tárgyi tudás hiánya és a szociális helyzetek ismeretlensége:

Félünk általában minden új és ismeretlen szituációtól, ahol nem tudjuk, mi és hogyan fog történni.
Legyen az könnyed csevej hivatalos rendezvények szünetei között más kultúrákból érkező ismeretlen emberekkel, prezentáció, állásinterjú, vagy szóbeli megmérettetés.

Bizonytalanok vagyunk, ha nem ismerjük az adott ország kultúráját, szokásait, mindennapi életét, melybe a kifejezések szervesen beágyazódnak, és ha nem vagyunk annak tudatában, rendelkezünk-e a megfelelő szókészlettel a szituáció sikeres megoldásához.

Mindemellett tartunk a számunkra fontos mások véleményétől, ha olyan társadalmi csoporthoz szeretnénk tartozni, ahol az idegennyelv-használat természetes része a csoport mindennapi életének. Félünk attól, hogy nem keltünk jó benyomást a másik emberben.

Azt gondolom, hogy a tudás, műveltségünk, ízlésünk, egy alap önbizalmat ad, ezáltal fesztelenebbül tudunk kapcsolatokat teremteni és céljainkat elérni.

2. Személyiségvonásainkból és szemléletünkből fakadó félelmek:

Gátlásaink egy része gyökerezhet a személyiségvonásainkban, és a gondolkodásunkat meghatározó fogalmi kereteink valótlanságában.

Nézzük meg, vajon életünk többi területén, mennyire törekszünk a tökéletességre?
Milyen mértékben viselkedünk rugalmasan általában is, képesek vagyunk-e a helyzet változásának megfelelően reagálni? Hogyan reagálunk nem várt eseményekre?

Mit jelent számunkra a siker? Mit értünk pontosan folyékony beszéd vagy épp a nyelvérzék alatt. Hogyan gondolkodunk nyelvi hibázásainkról?

Hogyan tekintünk az idegen nyelvre, és ezzel kapcsolatban önmagunkra:
Kommunikációs eszköz? Identitásunk egy meghatározó eleme, hogy ismerünk más kultúrákat, és beszéljük nyelvüket is?

3. Motiváció és a célok meghatározásának hiánya:

Bizonytalanságokat okoz az is, ha nem vagyunk annak tudatában:
– mi a célunk általában a nyelvtanulással?
– mi a célunk azzal a helyzettel, ahol az idegen nyelvet használni szeretnénk:
+ egy kellemesen eltöltött baráti beszélgetés?
+ hivatalos helyzet, ahol speciális szókincsre van szükségünk, és karrierünkben való előre lépésünket segíti?
– mennyire fontos számunkra, hogy megszólaljunk idegen nyelven?
– mennyire vagyunk elköteleződve a tanulás mellett?
– Tisztában vagyunk-e azzal, hogy egy idegen nyelvet jól használni megtanulni hosszú távú folyamat?

4. A gyakorlás hiánya:

Az 1-es ponttal összefüggésben, szintén félelmeket okoz, ha kevés olyan helyzetben veszünk részt, ahol használjuk az idegen nyelvet, és kevés ismeretet szerzünk arról, hol tartunk idegennyelvi fejlődésünkben.

Gondoljuk végig, vajon mindennapjaink szerves részét képezi-e, hogy az idegen nyelvvel aktívan foglalkozzunk?
Ha nem, akkor hogyan várjuk el önmagunktól, hogy automatikusan tudunk reagálni, kevés reakcióidővel a beszélgető partnerre éles helyzetben?

5. Tanulás és tanításmódszertani hibák:

A helytelen nyelvoktatási és tanulásmódszertan egy életre megalapozhatja az idegen nyelvekhez kapcsolódó rossz beállítódásainkat.

Mi volt a legfontosabb az órákon? Milyen volt a tanárunk lelkesedése? Milyen visszajelzéseket adott? Gyakoroltuk-e a fesztelen beszélgetést? Milyen volt a nyelvórák hangulata? Milyen módszerekkel tanított? Kaptunk-e tanácsot ahhoz, hogy kialakítsuk a számunkra megfelelő tanulási technikát?

6. Rossz stresszkezelési stratégiák:

Természetes az, hogy a számunkra meghatározó helyzetek előtt izgulunk. Ez kis mértékben erőt is adhat, motiválhat minket. A túlzott mértékű stressz viszont teljesítményünket gátolja.

Vajon tudatában vagyunk-e annak, hogy milyen érzéseket élünk át, milyen gondolatok futkároznak fejünkben egy-egy fontos esemény előtt? Van-e ilyenkor jól használható stresszkezelési módszerünk, mely segít szorongásunkat csökkenteni ezekben a helyzetekben?

Ezek a pillérek nem választhatók el teljesen egymástól, és minden embernél egyéni mintázatot képeznek.
A legfontosabb az, hogy ha valóban szeretnél idegen nyelven megszólalni, akkor tegyél érte. Minden nap foglalkozz a nyelvvel, amikor tudod használd a már meglévő tudásod. Olvass, beszélj, írj, hallgass!
Ha egyedül nem tudsz átlendülni megszólalási félelmeiden, csökken motivációd, vagy speciális nyelvi helyzetet szeretnél megoldani, akkor keress fel képzett szakembert.

Hiszek benne, hogy mindenki képes idegen nyelveket elsajátítani. Mindenki.

error: A tatalom védett!